ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας αφορούν την ευρύτερη περιοχή της ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Εξαρτημένα στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ᾽87)
 • Για μεταβίβαση ακινήτων (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, κλπ)
 • Για έκδοση άδειας δόμησης
 • Για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
 • Για συμπλήρωση ταυτότητας κτιρίου

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν.4495/2017

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΧΑΡΑΞΕΙΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 • Εντοπισμός οικοπέδων και αγροτεμαχίων
 • Χαράξεις και οριοθετήσεις οικοπέδων/αγροτεμαχίων για περίφραξη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 • Δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Διόρθωση αρχικών Κτηματολογικών εγγραφών - Γεωμετρικές μεταβολές

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 • Διπλωματούχος τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Mελετητής με πτυχίο Α τάξης στις κατηγορίες μελετών 10 και 16